Noticies dolentes

La Generalitat a emès el següent comunicat de premsa on afirma que donara autorització a la cimentera per incinerar llots de depuradora, però que supedita i ajorna 18 mesos la decisió, la forma en que es dona aquesta notícia te una mica de trampa.

Les autoritzacions ambientals de les empreses Lafarge, de Montcada i Reixac, i Cemex, de Sant Feliu de Llobregat, ajornen la utilització de combustibles alternatius

L'autorització ambiental de les cimenteres de Montcada i Reixac i de Sant Feliu de Llobregat quedarà supeditada a la implantació de mesures correctores i als resultats de control

El Departament de Medi Ambient i Habitatge autoritzarà l’ús de combustibles alternatius a les cimenteres Lafarge, de Montcada i Reixac, i Cemex, de Sant Feliu de Llobregat. L'autorització ambiental, però, queda ajornada i supeditada a la implantació de tot un seguit de mesures ambientals requerides i als resultats de control de les emissions i immissions d’aquestes instal·lacions en un període de 18 mesos. En el cas que els resultats siguin desfavorables, s’estudiarà continuar amb la suspensió de l’autorització o bé la seva denegació. Durant aquest temps, també s’estudiaran i es controlaran d’altres instal·lacions i processos similars que s’estan duent a terme a tot Europa, com ja s’està fent des del 2005, any en què es van iniciar les primeres proves pilot a Catalunya.
Entre les mesures correctores requerides a les instal·lacions destaquen les referides a la reducció de partícules i d’òxids de nitrogen, ja que estan situades a la zona decretada pel Govern com de protecció especial per al restabliment de la qualitat de l’aire pel que fa a aquests contaminants. El Departament de Medi Ambient i Habitatge exigirà el control dels focus i la connexió dels analitzadors, així com la reestructuració de la xarxa de vigilància i control de l’aire.
El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, ha mantingut aquest matí una reunió amb els alcaldes de Montcada i Reixac, César Arrizabalaga, i de Sant Feliu de Llobregat, Juan Antonio Vázquez, per exposar-los la decisió i per oferir-los la possibilitat d’organitzar comissions participatives a cada municipi, que comptarien amb representants de la Generalitat i amb l’assessorament d’empreses especialitzades en temes de participació i científics de la Universitat Rovira i Virgili i de l’Institut Químic de Sarrià.
Paral·lelament, la fàbrica de ciment de Vallcarca, a Sitges, continuarà participant en l‘experiència de crema de llots de depuradores d’aigües residuals urbanes de la regió metropolitana de Barcelona.
El resultat de les proves mediambientals d’utilització de llots secs de depuradores d’aigües urbanes a forns de fabricació de clínquer fetes entre els anys 2005 i 2006 va revelar que l’ús d’aquests llots per substituir fins a un 20% de coc de petroli va representar, durant el període de proves, un estalvi net d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle equivalent a 9.000 tones de CO2. En aquest sentit, el projecte va confirmar una millora ambiental important. A més, segons un informe complementari del Departament de Salut, les emissions de contaminants a l’atmosfera són independents de l’ús exclusiu de coc de petroli o de la substitució parcial d’aquest combustible per llots secs de depuradora urbana, és a dir, que la qualitat de l’aire que respiren les persones no està relacionada amb aquest tipus de combustible.
L’ús de llots secs de depuradora s’ha implantat amb èxit a Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Holanda, Luxemburg i Suïssa. Els combustibles alternatius en fàbriques de ciment contribueixen tant al compliment del Protocol de Kyoto –ja que s’estalvien combustibles convencionals com a la millora ambiental del país, atès que es valoritzen productes que en un altre cas tindrien un impacte negatiu perquè s’haurien de traslladar a dipòsits controlats.
__________________________________________________