Comunicat de la Plataforma Anti Incineració

Greenpeace ha presentat ale·legacions contra el projecte de cremar residus a la cimentera Lafarge de Montcada i Reixac.

Segons ha pogut saber la Plataforma Anti Incineració de Montcada i Reixac, l'associació ecologista Greenpeace ha presentat al·legacions demanat desestimar la solicitut d'autorització ambiental del projecte d'incinerar residus a la cimentera de Montcada i Reixac (exp. BA2006162) dins el plaç previst per a tal efecte.

Les esmentades al·legacions presentades per Greenpeace contra el projecte de Lafarge, son coincidents en molts dels seus punts amb les ja presentades des de la Plataforma Anti Incineració o les associacions de veïns, però també incorpora altres sòlids arguments contraris a la incineració a la cimentera.

Greenpeace, entre d'altres motius argumenta:

  • Que la incineració de residus a la cimentera no garanteix la salut de la població.

  • L'inevitable emissió a l'atmosfera de substàncies cancerígenes que tindran repercussió tan a la població com al medi ambient.

  • La inseguretat dels forns cimenters per funcionar com a incineradors de residus.

  • Que el ciment resultant contindrà substàncies cancerígenes d'alta toxicitat les quals desprès seran alliberades al medi.

  • Que els nivells d'emissió actualment establerts no son segurs per garantir la salut de les persones, que existeixen moltes de substàncies altament perilloses que s'emeten a la incineració en cimenteres per a les quals no hi ha establert cap nivell d'emissió.

  • Que la sol·licitud de Lafarge no s'adequa a la legislació ambiental vigent.

Greenpeace aporta nombroses referències bibliogràfiques sobre treballs d'investigació i estudis epidemiològics que alerten sobre enfermetats, alteracions genètiques i l'especial vulneribilitat de la població infantil.

Des de la Plataforma Anti Incineració volem agrair aquest recolzament i comuniquem la satisfacció de saber que una entitat com Greenpeace s'ha afegint al nombrós grup d'altres entitats veïnals i ecologistes contraries a aquest projecte, el grup ecologista Greenpeace és conegut per la seva professionalitat, han guanyant prestigi internacional gracies a la llarga història de lluita compromessa per tal de millorar nostre medi ambient, sempre des de l'objectivitat i rigor de proves irrefutables, han estat pioners en la lluita a contra corrent en molts aspectes com el canvi climàtic o el forat d'ozó, és per això que la Plataforma Anti Incineració celebra i agraeix que Greenpeace siguin junt amb nosaltres.

També volem aprofitar aquesta nota per anunciar que l'Associació de veïns de Can Sant Joan a cedit el blog Montcada Aire Net (http://mirairenet.blogspot.com) a la Plataforma Anti Incineració, a partir d'ara serà doncs la Plataforma tindrà una eina més de comunicació.

PLATAFORMA ANTI-INCINERACIÓ DE MONTCADA I REIXAC
Telèfon 93 564 8051, horari de 18 a 20 hores, de dilluns a dijous, es pot deixar missatge en el contestador automàtic.